Hypersensitivitet II, skogen - 2017
Hildelund Konstfestival, För kunsten i tiden - Västra Ämtervik, Sverige.